Aditya Hridaya Stotra with Meaning Hindi

Total Downloads: 180 Download आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण पाठ | Aditya Hridaya Stotra with Meaning Hindi PDF ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्। रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा

Read More
Durga Saptashati Path

Total Downloads: 136 श्री दुर्गासप्तशती पाठ | Durga Saptashati Path Hindi ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। ॐ नमः परमात्मने, श्रीपुराणपुरुषोत्तमस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमचरणे

Read More
-->